Cobra Microfiber

  • Cobra Super Plush Gold Microfasertuch 60x40cm

  • Cobra Super Plush Gold JUNIOR Microfasertuch 40x40cm

  • Cobra Super Plush Gold XL Microfasertuch 90x60cm

  • Cobra Supreme Guzzler Trocknungstuch 60x40cm

  • Cobra Supreme Guzzler Trocknungstuch groß 100x50cm